Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczać ślad węglowy - ważne narzędzie w walce ze zmianami klimatycznymi

Dodane: 24-03-2024 10:30

Co to jest ślad węglowy? Ślad węglowy to miara ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery podczas produkcji, działalności lub konsumpcji określonego produktu. Jest to ważne narzędzie służące do oceny wpływu danej działalności

Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczać ślad węglowy - ważne narzędzie w walce ze zmianami klimatycznymi obliczanie śladu węglowego

Co to jest ślad węglowy?


Ślad węglowy to miara ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery podczas produkcji, działalności lub konsumpcji określonego produktu. Jest to ważne narzędzie służące do oceny wpływu danej działalności na zmiany klimatyczne oraz do identyfikacji obszarów, w których można osiągnąć oszczędności emisji CO2.Dlaczego obliczanie śladu węglowego jest ważne?


Obliczanie śladu węglowego ma kluczowe znaczenie w walce ze zmianami klimatycznym


http://mightyleaf.pl/