CertyfikatyUSDA Organic to certyfikat Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych Ameryki mówiący o organicznym pochodzeniu składników danego produktu żywnościowego. Organiczne surowce pochodzą z upraw szanujących zasoby naturalne, bioróżnorodność, a także takich, w których używa się jedynie bezpiecznych substancji. Składniki takiego produktu żywnościowego nie zostały poddane działaniu napromieniowania ani metod inżynierii genetycznej. Nie zawierają też sztucznych dodatków smakowych, zapachowych, ani bawiących. Wszystkie organiczne produkty są wyszczególnione po kliknięciu „organiczne” w menu „kolory herbaty”.OU Kosher. Dawniej, gdy droga jedzenia „z pola na stół” była znacznie krótsza, a ludzie nie kupowali gotowych dań, lecz przygotowywali je sami, nie była potrzebna żadna wielka organizacja sprawdzająca standardy produkcji – o tym, czy metody przegotowania jedzenia są koszerne, decydował lokalny rabin, interpretując starotestamentowe zapisy. Obecnie by być pewnym, że producenci przestrzegają tych wytycznych, potrzebna jest organizacja certyfikująca. Największą z nich jest Orthodox Union Kosher. Znak OU na opakowaniu oznacza, że herbata jest koszerna. Wszystkie z nich można znaleźć w menu „kolory herbaty” pod hasłem „koszerne”.

Mighty Leaf Tea to wyjątkowej jakości liście herbat spowite duchem starożytności i pełne nowoczesnej energii!